Novinky/News


Informácie pre návštevníkov


Milí vystavovatelia, Milí návštevníci!
Pozývame vás na našu
25. a 26. Medzinárodnú výstavu mačiek
ktorá sa uskutoční
14. a 15. Októbra 2023
v Banskej Bystrici

Online registrácia spustená! catshowportal.eu

Pozvaní posudzovatelia:
Pia Nyrup, Dánsko - all round
Juan José Martinez Vizcaino, Španielsko - all round
Aliosha Romero, Island - all round
Katarína Báliková, Slovensko - I, II

Špeciálne súťaže:
Najlepší chovný pár a Najlepší chovateľ výstavy!

Propozície na stiahnutie TU

Radi vás privítame v AULE SLOVENSKEJ ZDRAVOTNEJ UNIVERZITY (SZU), Bernolákova 8, Banská Bystrica, pri Novamede!

Súradnice: 48°43'15.36" 19°08'08.32"
Dear exhibitors, dear visitors!
Please accept our invitation to the
25th and 26th International cat show
which will take place on
14th and 15th October 2023
in Banska Bystrica

Online registration open! catshowportal.eu

Judges invited:
Pia Nyrup, Denmark - all round
Juan José Martinez Vizcaino, Spain - all round
Aliosha Romero, Iceland - all round
Katarína Báliková, Slovakia - I, II

Propositions for download HERE

Special shows:
Best breeding pair and Best breeder on the Show!

You are welcome in the AUDITORIUM OF THE SLOVAK HEALTH UNIVERSITY, Bernolakova 8, Banska Bystrica, near NOVAMED.

GPS Position: 48°43'15.36" 19°08'08.32"© MM 2012-2022