Novinky/News


Medzinárodnú výstavu mačiek 2022 máme úspešne za sebou a tešíme sa na vás znova 14. - 15. 10. 2023.
Ďakujeme!

International Cat Show 2022 is over and we are looking forward to see you again on 14.-15. October 2023 in Banská Bystrica.
Thank you!

...a takto to vyzeralo v roku 2022 / this was our show in 2022...
© MM 2012-2022