Novinky/News


Milí priatelia - vystavovatelia!
Vzhľadom na momentálnu situáciu a zavedené opatrenia sa žiaľ naša výstava prvý krát po 11 rokoch NEUSKUTOČNÍ... Radi by sme sa však s vami ostali v kontakte aj tento rok a preto by sme pre vás chceli prichystať prekvapenie v podobe neoficiálnej "Mini CatClub Banska Bystrica online show"... Zaujalo by vás to? Prihlásili by ste sa? Chceli by ste sa zúčastniť? Napíšte nám...!Dear friends - exhibitors!
Because of recent situation and health restrictions in Slovakia, WE COULD NOT organize our cat show (first time after 11 years it will not be possible)... But we would like to keep in touch with you also this year, so we would like to prepare for you a surprise - unofficial "Mini CatClub Banska Bystrica online cat show"... Would you be interested? Would you register? Let us know...!© MM 2012-2020