KontaktyMgr. Marcela Adamcová, PhD.
predseda organizácie

Mail: marcela.adamcova@umb.sk
0905/891 009


Mgr. Michal Adamec
tajomník

mail: adamec.miso@gmail.com
0905/470 791


© MM 2012-2022